ČESTO POSTAVLJANA PITANJA:
Često postavljana pitanja

1. Tko se sve može obratiti studentskom  pravobranitelju?

Studentskom pravobranitelju Pravnog fakulteta u Zagrebu mogu se obratiti svi studenti/ce  navedenog fakulteta – kako studenti integriranog pravnog studija, tako i studenti/ce socijalnog rada te javne uprave i javnih financija.  Ukoliko na pojedinom fakultetu nije ustanovljena institucija Studentskog pravobranitelja ili se upiti odnose na ostvarivanje studentskog smještaja, prehrane ili stipendija, postoji institut  Sveučilišnog pravobranitelja kojem se možete obratiti putem e-maila (pravobranitelj.unizg@gmail.com). 


2. Česte zablude o Studentskom pravobranitelju

Studentski pravobranitelj nije nadležan za pitanja administrativno-tehničke prirode ni generičke pritužbe studenata/ica ( pitanje povećanja broja rokova, poboljšanje studentskog standarda, problemi u kontaktu s pojedinim profesorima ili katedrama...).  Studentski pravobranitelj nije pravni zastupnik studenata/ica. Pravobranitelj studente/ice savjetuje i pomaže u komunikaciji između uprave, pojedinih katedri i profesora te studenata/ica. U pitanjima administrativno-tehničke prirode možete svoj odgovor potražiti u skupini pitanja i odgovora objavljenih na službenim stranicama fakulteta te rješenje potražiti obraćanjem službenim referentima Pravnog fakulteta u Zagrebu. Za sva generična pitanja nadležan je Studentski zbor Pravnog fakulteta kojeg možete kontaktirati na szpfzg@gmail.com.


3. Hoće li moja pritužba biti negdje objavljena? 

Sve pritužbe studenata/ica su u potpunosti anonimne. Studentski pravobranitelj je član „International Ombudsman Assocciation“ te je stoga obvezan provoditi visoka etička i profesionalna načela navedene organizacije. Također u svojem radu Studentski pravobranitelj je u potpunosti neovisan u odnosu na Studentski zbor i Upravu fakulteta. Više o tome pogledajte na posebnom podizborniku "načela rada".