POVIJEST PRAVOBRANITELJSTVA:
Povijest pravobraniteljstva

Uvodni tekst o pravobraniteljstvu

U prosincu 2002. godine „Institut otvoreno društvo Hrvatska“ objavio je natječaj za potporu otvaranja ureda studentskih pravobranitelja na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, čime su uredi pravobranitelja osnovani na nizu fakulteta - na Pravnom je fakultetu tijekom 2003. godine, unutar studentske udruge „Pravnik“, otvoren Ured Koordinatora za studentska prava. Zajedničkim radom studentskih udruga koje su tada djelovale u okviru Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, ideja institucionaliziranja pozicije studentskog pravobranitelja zaživjela je 2007. u novom, zakonski uređenom obliku. 

 

O začecima instituta pravobranitelja

Prvotni Ured Koordinatora za studentska prava u 2003. godini vodili su Tomislav Valičević i Ognjenka Manojlović kroz projekt Pravnik za studentska prava, a koji je financijski podržao Institut otvoreno društvo Hrvatska. Ured je bio mjesto gdje su se studenti mogli informirati o svojim studentskim pravima, ali i anonimno prijaviti njihovu povredu. Bio je otvoren svim studentima u tjednom terminu, a postojala je i mogućnost zaprimanja studentskih pritužbi putem e-maila.

Ured je samostalno kao Koordinator nastavio voditi Tomislav Valičević, zajedno sa zamjenicima Arianom Velom i Jerkom Bulićem, a izmjenama Statuta udruge „Pravnik“, koordinator za studentska prava postao je zasebno tijelo udruge. U sklopu rada koordinatorskog tima izrađen je Pravilnik o zaprimanju studentskih pritužbi te se rodila ideja Tjedna orijentacije za studente kao prva sustavna orijentacija dostupna svim brucošima. U sklopu orijentacije uveden je i program studenata mentora s viših godina, a svi su brucoši također dobili i poseban priručnik Orijentacije te su imali mogućnost sudjelovati na radionicama pisanja seminarskih radova, kao i proći malu turu upoznavanja sa svim lokacijama Fakulteta te Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom.

Sredinom 2004. godine pa sve do početka akademske godine 2005., Koordinatorica za studentska prava bila je Arijana Vela; Ured je i dalje djelovao pod okriljem Udruge Pravnik.

2005. godine, nastavljajući žensku štafetu, za Koordinatoricu je izabrana Danijela Stepić, a kao njezine zamjenice imenovane su Nataša Lukač i Lea Radaković Kušanić. Lea Radaković Kušanić uspostavila je i suradnju Ureda s e-zineom Pravokutnik.net, čime je dostupnost Ureda neizmjerno povećana. Jedan od glavnih ciljeva djelovanja tijekom 2005. godine bilo je osamostaljivanje i izdvajanje iz udruge „Pravnik“, a čime bi se osigurala nezavisnost djelovanja pravobraniteljstva. Te je godine Fakultet Pravobraniteljici priznao i konkretne ovlasti: imenovana je za studentskog predstavnika u Odboru za žalbe studenata te je sudjelovala i u raspravama o izmjenama Pravilnika o studiju i Statuta fakulteta. Također, Fakultet je preuzeo organizaciju Tjedna orijentacije i Pravobraniteljicu pozvao na sudjelovanje i održavanje predavanja studentima u sklopu tog programa.

U 2006. godini, Lea Radaković Kušanić imenovana je pravobraniteljicom, a njena zamjenica bila je Una Bjelotomić. Na Pravokutniku je otvoren poseban podforum Studentskog pravobranitelja gdje su studenti mogli postavljati pitanja o svojim pravima i eventualnim problemima na koje su nailazili. Ured pravobranitelja objavio je u ovom periodu i nekoliko relevantnih članaka u časopisu „Pravnik“.

Ured pravobranitelja iz 2006. godine ujedno je bio i posljednji koji je kao takav izabran unutar udruge Pravnik - od 2007. godine napokon je zaživio zakonski okvir kojim je uspostavljena obvezna, nezavisna i samostalna funkcija studentskog pravobranitelja na svim sastavnicama Sveučilišta.