Informatičke dvorane

Ako ste student Pravnog fakulteta, a potrebno vam je računalo, na raspolaganju vam je 30 računala koja se nalaze u informatičkoj dvorani na Trgu Republike Hrvatske 14. Sva računala imaju pristup Internetu, a možete ih koristiti za rad, pisanje i printanje potvrda, seminarskih i diplomskih radova. Također možete pristupiti bazama podataka, uključujući i one komercijalne. 

Dvorane se ponekad koristi za nastavne potrebe tako da je iznimno moguće da dvorane određeni dan ne rade ili ne rade prema rasporedu zbog održavanja predavanja, vježbi, seminara i sl.

Za sva pitanja koja imate, slobodno se obratite dežurnom studentu.

 

​​Trg Republike Hrvatske 14, prvi kat
Telefon: 01/ 4564 363

Radno vrijeme informatičke dvorane:

  • Ponedjeljak: 9 - 14 h
  • Utorak: 9 - 17 h
  • Srijeda: 9 - 19 h
  • Četvrtak: 9 - 17 h
  • Petak: 9 - 17 h