IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR:
Izbori za Studentski zbor

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić donio je 14. veljače 2023. Odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica. Nadalje, rektor je donio odluke o imenovanju povjerenstava Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Temeljem Odluke o raspisivanju izbora, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivan Koprić donio je 27. veljače 2023. Odluku o provođenju izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ujedno, dekan je donio odluke o imenovanju povjerenstava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za provedbu studentskih izbora: Izbornog povjerenstva i Povjerenstva za prigovore.

Izbori će se održati 29. (srijeda) i 30. (četvrtak) ožujka 2023. od 8:00 do 20:00 sati na adresi Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb u seminarskoj čitaonici (prizemlje).

Aktivno biračko pravo imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu što se utvrđuje s popisom birača. Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će se provoditi u 4 izborne jedinice:

1. Studenti pravnog studija – biraju 17 predstavnika i 17 zamjenika,
2. Studenti studija socijalnog rada – biraju 4 predstavnika i 4 zamjenika,
3. Studenti stručnih studija – biraju 4 predstavnika i 4 zamjenika i
4. Studenti poslijediplomskih studija – biraju 2 predstavnika i 2 zamjenika.

Kandidatura se predaje do 18. ožujka 2023. u pisarnicu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu radnim danom od 9,00 do 13,00 sati ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu tajnistvo@pravo.hr u PDF obliku. Točan način predaje kandidatura naveden je u kandidacijskom obrascu.

Svaki se student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može kandidirati za predstavnika za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedino ograničenje je propisano člankom 14. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Postupak izbora uređen je Pravilnikom o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

 

Konačni rezultati izbora

 

Odluka - Kandidature za predstavnika u Studentski zbor

Odluka rektora o raspisivanju izbora

Odluka dekana o provođenju izbora

Odluka rektora o imenovanju Izbornog povjerenstva

Odluka rektora o imenovanju Povjerenstva za prigovore

Odluka dekana o imenovanju Izbornog povjerenstva

Odluka dekana o imenovanju Povjerenstva za prigovore

Odluka Studentskog zbora o provođenju izbora

Odluka Izbornog povjerenstva o provođenju izbora

Odluka Izbornog povjerenstva o određivanju izbornog mjesta i načina predaje kandidatura

Pravilnik o izborima za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu

Odluka o isplati naknade članovima biračkih odbora

Kandidacijski obrazac

Odluka o imenovanju članova i rasporedu rada biračkih odbora

Uputa o pravima i dužnostima promatrača