DEMONSTRATORICE/DEMONSTRATORI:
Demonstratorice/demonstratori

I. god.

 

Opća teorija prava i države 

 

Opća povijest prava i države

 

Sociologija 

 

Strani jezik
 

Rimsko privatno pravo

 

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu 

 

Politička ekonomija


Ekonomska politika

 

 

II. god.

 

Ustavno pravo 

 

Obiteljsko pravo 

 

Pravo informacijskih tehnologija 

 

Europsko javno pravo

 

Kazneno pravo 

 

 

III. god.

 

Građansko pravo 

 

Financijsko pravo i financijska znanost 

 

Međunarodno  pravo 

 

Upravna znanost

 

Kazneno procesno pravo 

 

 

IV. god.

 

Upravno pravo 

 

Građansko procesno pravo 

 

Međunarodno privatno pravo 

 

Radno i socijalno pravo 

 

Pomorsko i općeprometno pravo