Kontakti

Možete nam se obratiti na:

 

1. E-mail: pravobranitelj.pravo@gmail.com

  • redovan, strogo povjerljiiv, način komunikacije sa studentima/icama, dostupan za konkretne upite kao i za svaku ideju ili poziv na suradnju s našim Uredom u vezi s promoviranjem studentskih prava
  • mogućnost održavanja sastanka putem GoogleMeeta


2. Facebook (fb: https://www.facebook.com/pravobranitelj.pfzg/

  • neformalan oblik suradnje pravobranitelja i studenata koji omogućava neposredno rješavanje problema bez potrebe napuštanja NSK ili topline vlastitog doma, posebno popularno tijekom ispitnih rokova


3. Putem Instagram stranice (ig: @pravobranitelj_pfzg

  • slanje konkretnih upita, objave koje pojašnjavaju pojedina studentska prava…


4. Uživo (po dogovoru)