KRATKI PREGLED STUDENTSKIH PRAVA:
Kratki pregled studentskih prava


ISPITI

- imaš pravo polagati ispite iz upisanih nastavnih predmeta određene studijske godine čim ostvariš 50 ECTS bodova iz prethodne studijske godine, s tim da preostale ECTS bodove treba ostvariti tijekom tekuće studijske godine (čl. 25. Pravilnika).

► Za primjenu ove odredbe nije važno jesi li ponavljač/ica - važno je samo ostvarenje 50 ECTS-a prethodne godine. Odredba se odnosi samo na studente po Bolonjskom programu!


- s prosjekom ocjena 3,5 ili više možeš polagati upisane predmete prije nego odslušaš sva predavanja (čl. 26. Pravilnika)

►Ovo pravo ćeš ostvariti nakon što ti se odobri podnesena molba, ali samo ako si izvršio ostale studijske obveze iz tog predmeta. Ovo pravo se, na žalost, gubi padom ispita!


- ako je za određenu akademsku godinu utvrđena nova ispitna literatura, ona se na polaganje ispita iz toga predmeta primjenjuje tek nakon što je ispostavljeni profesor ispredaje (čl. 31. Pravilnika)
 
- imaš pravo slušati svaki usmeni ispit (čl. 33. Pravilnika)

► Dakako, slušanje ispita može biti ograničeno samo na određeni broj slušača zbog tehničkih uvjeta.


- prije održavanja usmenog ispita imaš pravo dobiti na uvid svoj ispravljeni pismeni ispit (čl.33. Pravilnika)
 
- usmeni ispit se mora, osim u posebno opravdanim slučajevima, održati u roku od najviše pet radnih dana od održavanja pisanog ispita (čl. 27. Pravilnika)
 
- ako nisi zadovoljan ocjenom na ispitu, u roku od 24 sata od priopćenja ocjene možeš tražiti ponavljanje ispita pred povjerenstvom (čl. 36. Pravilnika)

► Podnošenjem zahtjeva dekanu, automatski stječeš pravo na ovakvo ponavljanje ispita. Osnovanost se ne ispituje, već se povjerenstvo formira nakon utvrđivanja dopuštenosti (dakle, pravovremenosti). Usmeni ispit se ponavlja u roku od 3 radna dana od podnošenja zahtjeva za ponavljanjem ispita dok se pismeni ispit ponovno ocjenjuje! (čl. 36.)


- ako padneš usmeni ispit, idući put možeš tražiti drugoga ispitivača, pod uvjetom da na katedri postoje dva ili više profesora koji ispituju (čl. 32.Pravilnika)
 
- na osmom (2. komisijskom) izlasku na ispit možeš pristupiti usmenom dijelu neovisno o tome jesi li prošao pisani, što NIJE slučaj s usmenim dijelom četvrtog (1. komisijskog) izlaska na ispit, koji OVISI o pozitivnom uspjehu pisanog dijela (čl. 38. Pravilnika)
 
- pravo studiranja gubiš, među ostalom, ako padneš isti ispit osam puta (čl. 38.Pravilnika)

► Studente često zbunjuje izričaj Pravilnika, napravljen prema Statutu Sveučilišta, koji govori o ponovnom upisu predmeta. No to pravilo ne znači da ispit moraš položiti najkasnije u četvrtom pokušaju (dakle na prvoj komisiji), ako si prenio/la predmet na sljedeću godinu.
Pravo studiranja gubiš samo ako ispit ne položiš ni na drugoj komisiji (8. put), neovisno o ponovnom upisu kolegija.


KONZULTACIJE

- imaš pravo očekivati održavanje konzultacija u zadanom terminu (čl. 58. Statuta), a svaku promjenu termina profesori moraju unaprijed najaviti (čl. 24. Pravilnika), sada se konzultacije održavaju putem Google Meeta u dogovorenom terminu


SEMINARI

- tvoji seminari služe širem i dubljem upoznavanju materije nastavnih predmeta i uvođenju u znanstveni rad, a ne bi smjeli biti produžena predavanja (čl. 7. Pravilnika)
 
- imaš pravo sudjelovati i na dodatnim seminarima tvoje godine, ako to uvjeti na njima dopuštaju (čl. 7. Pravilnika)
 
- imaš pravo prije početka akademske godine saznati program seminara iz svih obveznih predmeta (čl. 8.Pravilnika)
 
- tijekom studijske godine moraš, u okviru upisanih seminara, izraditi barem jednu pozitivno ocijenjenu seminarsku radnju, no ispuniti obje seminarske obveze. (čl. 9. Pravilnika)

►Seminarska obveza se može ispuniti ili putem seminarskog kolokvija ili pisanjem seminarske radnje. No, u cjelini studijske godine, jedna tvoja seminarska obveza mora biti ispunjena pisanjem seminarska radnje. Primjerice, ako iz prvog upisanog seminara pišeš seminarsku radnju, i ona bude pozitivno ocijenjena, iz drugog upisanog seminara možeš zadovoljiti obvezu i na temelju položenog seminarskog kolokvija. To su dvije ispunjene seminarske obveze, te jedna izrađena radnja. No, ako si u prvom semestru zadovoljio/la obvezu putem seminarskog kolokvija, u drugom ćeš semestru svakako morati pisati radnju. Tek tada će to dvije ispunjene seminarske obveze.


PROMJENA STUDENTSKOG STATUSA

- ako si izvanredni student/ica, možeš se prebaciti u redovne s plaćanjem ako imaš prosjek ocjena najmanje 3,5 (čl. 49. Pravilnika) te ako redovito upisuješ višu godinu studija

► Ovo se studentsko pravo ostvaruje podnošenjem molbe dekanu. Molba se može podnijeti putem informatičkog sustava https://podrska.pravo.hr/ , a obrazac za molbu može se kupiti i u skriptarnici.


Za one koji žele (znati) više

- ako imaš prosjek ocjena 4,2 ili viši, stječeš status iznimno uspješnog studenta/ice, i tvoja prava uređuje Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata/ica (čl. 2. Pravilnika), prema kojem:

• imaš pravo odabrati seminare i voditelje/ice seminara
• imaš pravo odabrati ispitivača/ice na ispitima
• imaš pravo polagati sve ispite iz upisane godine prije nego odslušaš predavanja, ako si položio/la sve ispite prethodne godine

► Ovo se tvoje pravo ostvaruje na temelju potvrde koja se podiže u studentskoj referadi, nakon uvida u indeks