Sustav za elektroničko podnošenje zahtjeva

Radi bržeg i produktivnijeg rješavanja studentskih administrativnih upita, molbi i drugih zahtjeva, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uveden je elektronički sustav za podnošenje i praćenje zahtjeva. Sustavu se pristupa na adresi https://podrska.pravo.hr (prijava na sustav vrši se uporabom studentskog AAI identiteta putem poveznice Studenti - Informatičke usluge i servisi - e-podrška).

Studenti/ce predaju svoje zahtjeve uporabom ovog sustava.

Prednost podnošenja zahtjeva putem sustava za e-podršku je u tome što se sva komunikacija odvija elektronički. Ako je podneseni zahtjev nejasan ili je dokumentacija nepotpuna, studenti/ce će biti brže obaviješteni da su potrebne izmjene ili nadopune, koje je opet moguće napraviti elektroničkim putem. Budući da se svaki zahtjev vodi pod jedinstvenim brojem, student/ica podnositelj zahtjeva, administrativni djelatnici/e i uprava Fakulteta imaju u svakom trenutku uvid u stanje postupka.

Prijava na sustav vrši se uporabom studentskog AAI identiteta. Studenti/ce koji nemaju AAI identitet ili se istim ne mogu koristiti i dalje mogu podnijeti svoje zahtjeve osobno putem referade. Zbog sigurnosti sustava, elektroničkim putem nije moguće postavljati zahtjeve koji se tiču samog AAI sustava (promjena lozinke i slično).

URL: https://podrska.pravo.hr