ŠPORTSKA UDRUGA STUDENATA PRAVNOG FAKULTETA ZAGREB:
Športska udruga studenata Pravnog fakulteta Zagreb

Športska udruga studenata Pravnog fakulteta Zagreb organizira i provodi sportske aktivnosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sportske aktivnosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu organiziraju sami studenti/ce pod ili bez pokroviteljstva Športske udruge studenata Pravnog fakulteta Zagreb, ali uz obaveznu suradnju s Fakultetom i Zagrebačkim sveučilišnim športskim savezom.

Udruga je administrativno podijeljena u sekcije koje su zadužene za poticanje i provođenje sportskih aktivnosti pri Pravnom fakultetu u Zagrebu. U ovom trenutku, Udruga se sastoji od sedam sportova i deset sekcija koje organiziraju sljedeće sportske aktivnosti po spolovima:

  • Košarka
  • Odbojka
  • Rukomet
  • Mali nogomet
  • Tenis
  • Stolni tenis
  • Šah

Sve ostale sportske aktivnosti (koje trenutno ne organizira sama Udruga niti su organizirane na neki drugi način pri Pravnom fakultetu) moguće je pokrenuti uz punu potporu Udruge i Zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza. Ako ste zainteresirani za osnivanje nove sekcije unutar Udruge koja će poticati sportsku aktivnost koja već nije organizirana pri Pravnom fakultetu, kontaktirajte nas putem poruke e-pošte u kojoj ćete se ukratko predstaviti. Uvijek željno iščekujemo nove članove, stoga ste svi dobrodošli!

WEB: http://sport.pravo.hr/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/suspf/