ODBORI STUDENTSKOG ZBORA:
Odbori Studentskog zbora u akademskoj godini 2022./23.

Svake akademske godine Studentski zbor iznova bira članove/ice i predsjednike odbora. Početkom akademske godine Studentski zbor raspisuje javni poziv za predaju kandidatura za odbore na koji se mogu javiti svi studenti/ce, neovisno o tome jesu li članovi/ce Studentskog zbora.

 

 

Odbor za 1. godinu pravnog studija

1. Ana Slonjšek (predsjednica)
2. Emma Lorena Alapić
3. Filip Gajić
4. Paola Jurković
5. Ivan Pintar
6. Gloria Tauković
7. Sara Tonković

 

Odbor za 2. godinu pravnog studija

1. Manuela Tolić (predsjednica)
2. Dragutin Curk
3. Mihaela Geber
4. Hana Gregurinčić
5. Martin Jurlina
6. Jana Kic
7. Franka Logarić
8. Sara Plentaj
9. Jakov Vojta Žujo

 

Odbor za 3. godinu pravnog studija

1. Tvrtko Tunjić (predsjednik)
2. Marta Ivkić
3. Ana Milčetić
4. Sara Nekić
5. Katarina Pejak

 

Odbor za 4. godinu pravnog studija

1. Andrea Štefanec (predsjednica)
2. Petra Milić
3. Đorđija Plavšić

 

Odbor za 5. godinu pravnog studija

1. Josipa Jerabek (predsjednica)
2. Pavica Bilić
3. Antonio Šumiga

 

Odbor za socijalni rad

1. Petra Romac (predsjednica)
2. Antonija Gabrić
3. Matea Maljković
4. Slavica Martinić-Meštrante
5. Helena Savić

 

Odbor za stručne studije

1. Karlo Blažević (predsjednik)
2. Lucija Ević
3. Ivan Zidarić

 

Odbor za poslijediplomske studije

1. Thea Terlecky (predsjednica)
2. Alen Bijelić
3. Karlo Kožina
4. Tomislav Milković
5. Niko Skelin
6. Ksenija Vrkić
7. Ida Zubović

 

Odbor za informiranje

1. Đorđija Plavšić (predsjednica)
2. Marta Ivkić
3. Lana Jakelić
4. Jana Kic
5. Ana Milčetić
6. Ana Slonjšek
7. Manuela Tolić
8. Dora Bogdanović
9. Leonarda Zorica