IZBOR STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA:
Izbor studentskog pravobranitelja
  • Studentski pravobranitelj je student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg imenuje Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu.
  • Studentski zbor javni poziv za izbor Studentskog pravobranitelja raspisuje najkasnije 30 dana prije isteka mandata aktualnog Studentskog pravobranitelja. Na javni poziv se mogu prijaviti svi zainteresirani studenti/ce, ukoliko su skupili minimalno 60 ECTS bodova u zadnje dvije akademske godine (ne uključujući tekuću).
  • Studentski pravobranitelj se bira na temelju javnog poziva studentima/icama koji se objavljuje na stranicama Studentskog zbora i Studentskog pravobranitelja. 
  • Studentski pravobranitelj se bira tajnim glasovanjem.
  • Mandat studentskog pravobranitelja traje godinu dana.
  • Ista osoba može biti izabrana najviše dva puta.