ŠTO U SLUČAJU BOLESTI?:
Što u slučaju bolesti?

U kojem slučaju redoviti student/ica ili izvanredni student/ica može podnijeti zahtjev za mirovanje svog statusa na fakultetu i koja su mu/joj prava u mirovanju status?
Na zahtjev studenta/ice (zahtjev se podnosi putem sustava e-podrške) prava i obveze miruju u slučaju vojne obveze, trudnoće i do prve godine djetetova života te zbog teže bolesti koja je trajala duže od tri mjeseca, ako je bolest takve prirode da je studenta/icu onemogućavala u izvršavanju studentskih obveza. Dekan može odobriti mirovanje i u drugim opravdanim slučajevima. Vidi čl. 48. Pravilnika o studiju.

Mogućnost polaganja ispita tijekom trajanja odobrenog mirovanja temelji se na čl. 80. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i odgovarajućeg pojašnjenja Ministarstva znanosti i obrazovanja 

Nadležna liječnica za Pravni fakultet:

dr. Nina Petričević, Ljuba Ćurić, ms

Adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22, Zagreb

Broj telefona: 01 6536 168

Radno vrijeme: parni datumi prije podne; neparni datumi poslije podne