Budućnost i karijera

Pravni fakultet usko surađuje s dionicima iz pravne prakse. Naši studenti mogu obaviti stručnu praksu u nekoliko stotina odvjetničkih i javnobilježničkih ureda, brojnim sudovima, ministarstvima i državnim agencijama. Razmjena informacija između Fakulteta, studenata i tijela gdje student obavlja praksu vrši se u potpunosti elektroničkim putem. U nastavi na našem Fakultetu (seminarima i vježbama) sudjeluju vrhunski odvjetnici, suci i pravnici iz gospodarstva.