ELEKTRONIČKA POŠTA I GOOGLE SUITE:
Elektronička pošta i Google Suite

Studenti/ce Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu imaju mogućnost koristiti aplikacije iz alata Google Suite. Na Pravnom fakultetu Google Suite koristimo za slanje e-pošte, pisanje tekstualnih dokumenata, tablica, vođenje dijeljenih i osobnih kalendara, izradu projektnih web stranica, e-učenje i mnoge druge usluge. 

Svim studentima/icama omogućeno je korištenje e-pošte na domeni student.pravo.hr. Sukladno odluci dekana, e-pošta na adresi student.pravo.hr koristi se za svu službenu komunikaciju unutar Fakulteta. Studenti su dužni u komunikaciji s nastavnicama/nastavnicima i administrativnim službama Fakulteta koristiti se računom e-pošte na domeni student.pravo.hr, a nastavnici/e i djelatnici/e nisu dužni uzimati u obzir poruke poslane s drugih adresa e-pošte. Sve obavijesti od strane uprave Fakulteta i administrativnih službi dostavljaju se na adrese studenata na student.pravo.hr 

Vaša adresa elektroničke pošte je ujedno i korisničko ime

ime.prezime@student.pravo.hr

zaporka je ista kao i za AAI

 

URL: http://webmail.student.pravo.hr