Drugi semestar

U drugom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete, biraju po jedan seminar te jedan izborni predmet (uključujući i izborne predmete s nekog drugog studija).


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Informatika i statistika 2 7.0
0,0,0
INFO
Interpersonalna komunikacija 2 4.0
0,0,0
INFO
Osnove socijalne politike 2 6.0
0,0,0
INFO
Teorijske osnove socijalnog rada 2 6.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije 2 3.0
1,0,0
INFO
Etika socijalnog rada 2 3.0
0,0,0
INFO
Povijest socijalnog rada 2 3.0
1,1,1
INFO
Religije i socijalna pitanja 2 3.0
0,0,0
INFO
Socijalna demografija 2 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad iz perspektive korisnika 2 3.0
0,0,0
INFO
Uvod u socijalnu pedagogiju 2 3.0
0,0,0
INFO