Studijski program

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada (8 semestara – 240 ECTS bodova)

 

I. godina
I. semestar  
Obavezni predmeti:  
Osnove ekonomije (4 ECTS)
Sociologija (6 ECTS)
Uvod u psihologiju (6 ECTS)
Uvod u teoriju prava (4 ECTS)
Sociologija – seminar (5 ECTS)
Uvod u psihologiju – seminar (5 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Engleski jezik socijalne struke I (5 ECTS)
Njemački jezik socijalne struke I (5 ECTS)
   
II. semestar  
Obavezni predmeti:  
Informatika i statistika (7 ECTS)
Interpersonalna komunikacija (4 ECTS)
Osnove socijalne politike (6 ECTS)
Teorijske osnove socijalnog rada (6 ECTS)
Osnove socijalne politike – seminar (4 ECTS)
Teorijske osnove socijalnog rada – seminar (4 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Društveno korisno učenje i socijalne intervencije (3 ECTS)
Etika socijalnog rada (3 ECTS)
Povijest socijalnog rada (3 ECTS)
Socijalni rad iz perspektive korisnika (3 ECTS)
Religije i socijalna pitanja (3 ECTS)

 

II. godina
III. semestar  
Obavezni predmeti:  
Marginalne grupe (3 ECTS)
Menadžment u socijalnom sektoru (3 ECTS)
Metodologija istraživanja u socijalnom radu (10 ECTS)
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava (6 ECTS)
Marginalne grupe – seminar (4 ECTS)
Menadžment u socijalnom sektoru – seminar (4 ECTS)
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava – seminar (4 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Engleski jezik socijalne struke II (4 ECTS)
Njemački jezik socijalne struke II (4 ECTS)
Izborni predmet s drugih studija  
   
IV. semestar  
Obavezni predmeti:  
Socijalna psihologija (4 ECTS)
Socijalni rad s obitelji (5 ECTS)
Socijalni rad s pojedincem (10 ECTS)
Socijalna psihologija – seminar (5 ECTS)
Socijalni rad s obitelji – seminar (5 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Ekonomija socijalne struke (4 ECTS)
Socijalna skrb za djecu (4 ECTS)
Preventivni programi u socijalnom radu (4 ECTS)
Rješavanje sukoba (4 ECTS)
Zlostavljanje i zanemarivanje djece (4 ECTS)
Subjektivna dobrobit djece (4 ECTS)
Izborni predmet s drugih studija  

 

III. godina
V. semestar  
Obavezni predmeti:  
Europska socijalna politika (5 ECTS)
Osnove savjetovanja (5 ECTS)
Osnove upravnog prava (6 ECTS)
Radno i socijalno pravo (5 ECTS)
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici (3 ECTS)
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja (2 ECTS)
Europska socijalna politika – seminar (4 ECTS)
Radno i socijalno pravo – seminar (4 ECTS)
   
VI. semestar  
Obavezni predmeti:  
Organizacija uprave i socijalnih službi (3 ECTS)
Socijalna gerontologija (6 ECTS)
Socijalni rad s grupom (10 ECTS)
Terenska praksa iz Socijalne gerontologije (1 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Neuroznanost za socijalni rad (3 ECTS)
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju (3 ECTS)
Rod i socijalni rad (3 ECTS)
Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu (3 ECTS)
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike (3 ECTS)
Strani jezik struke njemački (3 ECTS)
Duhovnost i socijalni rad (3 ECTS)
Strani jezik struke engleski (3 ECTS)
Sustavi socijalne pomoći (3 ECTS)
Kreativne metode u socijalnom radu (3 ECTS)
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi (3 ECTS)
Izborni predmet s drugih studija (3 ECTS)

 

IV. godina
VII. semestar  
Obavezni predmeti:  
Kriminologija s osnovama kaznenog prava (3 ECTS)
Socijalna psihijatrija (3 ECTS)
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja (5 ECTS)
Socijalni rad u organiziranju zajednice (10 ECTS)
Kriminologija s osnovama kaznenog prava – seminar (4 ECTS)
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja – seminar (4 ECTS)
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja (2 ECTS)
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice (2 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Civilno društvo (3 ECTS)
Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa (3 ECTS)
Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu (3 ECTS)
Socijalni rad u zdravstvu (3 ECTS)
Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere (3 ECTS)
   
VIII. semestar  
Obavezni predmeti:  
Mentorski rad (4 ECTS)
Socijalna politike Hrvatske (6 ECTS)
Socijalni rad i ovisnosti (5 ECTS)
Socijalni rad s osobama s invaliditetom (6 ECTS)
Terenska praksa iz Socijalnog rada osoba s invaliditetom (2 ECTS)
Socijalna politike Hrvatske – seminar (4 ECTS)
Socijalni rad s osobama s invaliditetom (4 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba (3 ECTS)
Alternativna skrb za djecu (3 ECTS)
Rad i zapošljavanje (3 ECTS)
Ljudska prava (3 ECTS)
Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju (3 ECTS)
Siromaštvo i socijalni rad (3 ECTS)
Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela (3 ECTS)
Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka (3 ECTS)
Socijalni rad u virtualnom okruženju (3 ECTS)