Upute za prijavu završnog rada

Studenti koji su upisali Mentorski rad prvi puta u ljetnom semestru 2021./2022. akademske godine obvezni su izvršiti prijavu mentora/ice i teme završnog rada do 11.4.2022. prema slijedećim uputama: 

  1. Potrebno je izvršiti odabir mentora/mentorice za izradu završnog rada. Popis slobodnih mentora/ica može se vidjeti u dijeljenoj Mapi Mentorstva diplomskih i završnih radova u tablici Mentorstva 2021_2022 koja se nalazi na Google disku.
  2. Otvoriti list Popis mentora u kojem su svi raspoloživi/e mentori/ce te se usmjeriti na mentore/ice koji/e imaju manji broj dogovorenih mentoriranja, a to su oni koji nisu označeni bojom. Mentori/ce koji/e imaju broj mentorstava na ljubičastoj podlozi (tamnije) su već ispunili svoju obaveznu kvotu mentorstava.
  3. Izvršiti prijavu mentora/ice i teme završnog rada u elektroničkom obliku. U online obrascu će uz podatak o mentoru/ici odnosno komentoru/ici biti potrebno navesti i temu završnog rada (a ne konačni naslov završnog rada). 

Online obrascu može se pristupiti putem AAI identiteta preko niže navedene poveznice:

http://limesurvey.srce.hr/auth/aai/827567


Prijavu mentora/ice i teme završnog rada potrebno je izvršiti najkasnije do 11. travnja 2022. do 20.00h. Ovo je jedini službeni način prijave mentora/ice i teme završnog rada, pa se mole studenti da se obavezno drže navedenog roka, jer naknadnih prijava neće biti.

U slučaju nejasnoća ili upita vezanih za prijavu mentora/ice i teme završnog rada studenti se mogu javiti u studentsku referadu putem e-pošte: tihana.delak@pravo.hr