Prvi semestar

U prvom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete, biraju po jedan seminar te jedan strani jezik struke.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Osnove ekonomije 1 4.0
0,0,0
INFO
Sociologija 1 6.0
0,0,0
INFO
Uvod u psihologiju 1 6.0
0,0,0
INFO
Uvod u teoriju prava 1 4.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Strani jezik socijalne struke

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik socijalne struke I 1 5.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik socijalne struke I 1 5.0
1,1,1
INFO