Osmi semestar

U osmom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete, biraju po jedan seminar te jedan izborni predmet (uključujući i izborne predmete s nekog drugog studija).


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Socijalna politika Hrvatske 8 6.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad i ovisnosti 8 5.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s osobama s invaliditetom 8 6.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom 8 2.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Ljudska prava 8 3.0
1,1,0
INFO
Siromaštvo i socijalni rad 8 3.0
0,0,0
INFO
Social Work in Virtual Environment 8 3.0
1,1,1
INFO
Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju 8 3.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad u virtualnom okruženju 8 3.0
0,0,0
INFO