OBAVIJESTI:
Socijalna politika Hrvatske
Obavijesti
  Pismeni ispit održat će se u utorak, 6.6. s početkom u 13,00 sati, dvorana II. Nazorova
Literatura za polaganje ispita od 2019. godine: Bežovan, G. i sur. (2019.) Socijalna politika Hrvatske, II. izdanje, Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22.