Raspored nastave ljetnog semestra akademske godine 2022/23.
Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
1. PONEDJELJAK 8:30 10:00 Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi Nazorova 51 II.
1. PONEDJELJAK 10:00 11:30 Rod i socijalni rad Nazorova 51 Mala dvorana III.
1. PONEDJELJAK 13:00 16:00 Socijalni rad s grupom Nazorova 51 II.
1. PONEDJELJAK 16:00 19:00 Socijalni rad s grupom Nazorova 51 II.
1. PONEDJELJAK 16:00 19:00 Neuroznanost u socijalnom radu Nazorova 51 Mala dvorana III.
2. UTORAK 9:30 12:30 Socijalni rad s grupom (vježbe) Nazorova 51 II.
2. UTORAK 9:30 12:30 Socijalni rad s grupom (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana I.
2. UTORAK 9:30 12:30 Socijalni rad s grupom (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana III.
2. UTORAK 13:00 16:00 Socijalni rad s grupom (vježbe) Nazorova 51 II.
2. UTORAK 16:00 19:00 Socijalni rad s grupom (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana I.
3. SRIJEDA 10:00 11:30 Engleski jezik III Gundulićeva 10 IX.
3. SRIJEDA 9:00 12:00 Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu Nazorova 51 II.
3. SRIJEDA 12:00 15:00 Socijalni rad u odgoju i obrazovanju Nazorova 51 II.
3. SRIJEDA 12:00 15:00 Socijalna gerontologija Nazorova 51 IV.
3. SRIJEDA 15:00 18:15 Socijalna gerontologija Nazorova 51 II.
4. ČETVRTAK 9:00 12:00 Socijalna gerontologija (seminar) Nazorova 51 II.
4. ČETVRTAK 9:30 12:30 Organizacija uprave i socijalnih službi (seminar) Gundulićeva 10 I.
4. ČETVRTAK 13:30 15:00 Sustavi socijalne pomoći Nazorova 51 II.
4. ČETVRTAK 15:00 16:30 Diskriminacija i antidiskriminacijske politike Nazorova 51 II.
4. ČETVRTAK 16:30 20:00 Kreativne metode u socijalnom radu Nazorova 51 II.
5. PETAK 8:30 10:00 Organizacija uprave i socijalnih službi Gundulićeva 10 I.
5. PETAK 10:00 13:00 Organizacija uprave i socijalnih službi (seminar) Gundulićeva 10 I.
5. PETAK 11:30 14:30 Socijalna gerontologija (seminar) Nazorova 51 II.
5. PETAK 13:30 15:30 Duhovnost i socijalni rad Nazorova 51 Mala dvorana III.

  Raspored po grupama za predavanja, seminare i vježbe bit će objavljen na mrežnim stranicama svakog kolegija

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan