Šesti semestar

U šestom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete, biraju po jedan seminar te dva izborna predmeta (uključujući i izborne predmete s nekog drugog studija).


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Organizacija uprave i socijalnih službi 6 3.0
0,0,0
INFO
Socijalna gerontologija 6 6.0
0,0,0
INFO
Socijalni rad s grupom 6 10.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Socijalne gerontologije 6 1.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike 6 3.0
0,0,0
INFO
Duhovnost i socijalni rad 6 3.0
0,0,0
INFO
Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet 6 3.0
1,1,1
INFO
Kreativne metode u socijalnom radu 6 3.0
0,0,0
INFO
Neuroznanosti za socijalni rad 6 3.0
0,0,0
INFO
Njemački jezik socijalne struke - izborni predmet 6 3.0
1,1,1
INFO
Sustavi socijalne pomoći 6 3.0
0,0,0
INFO