Raspored nastave ljetnog semestra akademske godine 2022/23

Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
1. PONEDJELJAK 9:00 13:00 Socijalni rad s pojednicem Nazorova 51 III.
1. PONEDJELJAK 13:00 16:00 Socijalni rad s pojednicem  Nazorova 51 III.
1. PONEDJELJAK 16:00 20:00 Socijalni rad s pojedincem (vježbe) Nazorova 51 III.
1. PONEDJELJAK 16:00 18:00 Socijalni rad s pojedincem (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana II
1. PONEDJELJAK 15:00 20:00 Socijalni rad s pojedincem (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana I
2. UTORAK 8:30 11:30 Socijalna psihologija (seminar) Nazorova 51 III.
2. UTORAK 11:30 13:30 Socijalni rad s obitelji Nazorova 51 III.
2. UTORAK 13:30 16:00 Socijalni rad s obitelji (vježbe) Nazorova 51 III.
2. UTORAK 16:00 19:15 Socijalni rad s obitelji (seminar) Nazorova 51 III.
3. SRIJEDA 10:00 12:00 Zlostavljanje i zanemarivanje djece Nazorova 51 IV.
3. SRIJEDA 10:00 14:00 Rješavanje sukoba Nazorova 51 Mala dvorana III
3. SRIJEDA 16:00 20:00 Socijalni rad s pojedincem (vježbe) Nazorova 51 III.
3. SRIJEDA 16:00 20:00 Socijalni rad s pojedincem (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana I
3. SRIJEDA 16:00 20:00 Socijalni rad s pojednicem (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana III
4. ČETVRTAK 9:30 11:00 Ekonomija socijalne politke Nazorova 51 Mala dvorana III
4. ČETVRTAK 9:30 12:45 Socijalni rad s obitelji (seminar) Nazorova 51 III.
4. ČETVRTAK 13:00 14:30 Socijalna psihologija  Nazorova 51 III.
4. ČETVRTAK 15:00 16:30 Socijalna psihologija  Nazorova 51 III.
4. ČETVRTAK 16:30 19:30 Socijalna psihologija (seminar) Nazorova 51 III.
5. PETAK 8:30 11:30 Preventivni programi u socijalnom radu Nazorova 51 II.
5. PETAK 10:00 13:00 Subjektivna dobrobit za djecu Nazorova 51 III.
5. PETAK 13:00 15:00 Socijalni rad s obitelji  Nazorova 51 III.
5. PETAK 15:00 17:00 Socijalni rad s obitelji (vježbe) Nazorova 51 III.

 Raspored po grupama za predavanja, seminare i vježbe bit će objavljen na mrežnim stranicama svakog kolegija

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan