Raspored nastave zimskog semestra ak. godina 2023/24

 

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,00

Sociologija

Gundulićeva 10

IV.

A

11,00-14,00

Seminar Sociologija

Gundulićeva 10

IV.

A

14,00-17,00

Sociologija

Ćirilometodska 4

IV.

B

17,00 – 20,00

Uvod u psihologiju

Ćirilometodska 4

IV.

A

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,00

Uvod u psihologiju

Gundulićeva 10

IV.

B

11,00-14,00

Seminar

Uvod u psihologiju

Gundulićeva 10

VIII.

A

17,00-20,00

Uvod u teoriju prava

DŠJU

Cetina

B

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

14,00-16,00

Uvod u teoriju prava

Gundulićeva 10

IV.

B

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,00

Engleski jezik 1

Gundulićeva 10

IV.

A i B

8,00-11,00

Njemački jezik 1

Gundulićeva 10

 

A i B

12,00-15,00

Engleski jezik 1

Gundulićeva 10

II.

B

15,00-18,00

Seminar Uvod u psihologiju

Gundulićeva 10

II.

B

18,00-21,00

Seminar Sociologija

Gundulićeva 10

II.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-9,30

Osnove ekonomije

Gundulićeva 10

IV.

A

12,00-13,30

Osnove ekonomije

Gundulićeva 10

IV.

B

   
       


Repozitorij
Repozitorij je prazan