Raspored nastave ljetnog semestra ak. godina 2022/23

 

Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
1. PONEDJELJAK 8:00 11:00 Osnove socijalne politike Nazorova 51 IV.
1. PONEDJELJAK 11:00 14:00 Društveno korisno učenje i socijalne intervencije Nazorova 51 IV.
1.PONEDJELJAK 11:00 12:45 Religije i socijalna pitanja Nazorova 51 Mala dvrana I.
1.PONEDJELJAK 11:00 12:45 Etika socijalnog rada Nazorova 51 II.
1. PONEDJELJAK 14:00 16:00 Informatika i statistika Gundulićeva 10 I.
1. PONEDJELJAK 16:15 20:00 Informatika i statistika (vježbe)  Gundulićeva 10 IX.
2. UTORAK 9:00 12:00 Osnove socijalne politike (seminar) Nazorova 51 IV.
2. UTORAK 12:30 15:30 Osnove socijalne politike  Nazorova 51 IV.
2. UTORAK 16:00 20:00 Interpersonalna komunikacija (vježbe) Nazorova 51 II.
2. UTORAK 16:00 19:00 Povijest socijalnog rada Nazorova 51 IV.
3. SRIJEDA 9:00 11:00 Interpersonalna komunikacija Nazorova 51 III.
3. SRIJEDA 11:00 15:00 Interpersonalna komunikacija (vježbe) Nazorova 51 Vijećnica
3. SRIJEDA 11:00 15:00 Interpersonalna komunikacija (vježbe) Nazorova 51 Mala dvorana I
3. SRIJEDA 15:00 19:00 Interpersonalna komunikacija (vježbe) Nazorova 51 Vijećnica
3.SRIJEDA 16:00 20:00 Osnove socijalne politike (seminar) Nazorova 51 IV.
4. ČETVRTAK 9:00 12:00 Teorijske osnove socijalnog rada (seminar) Nazorova 51 IV.
4. ČETVRTAK 9:00 12:30 Interpersonalna komunikacija (vježbe)   Nazorova 51 Vijećnica
4. ČETVRTAK 12:30 16:00 Teorijske osnove socijalnog rada  Nazorova 51 IV.
4. ČETVRTAK 16:00 19:30 Uvod u socijalnu pedagogiju Nazorova 51 Mala dvorana I
4. ČETVRTAK 16:30 20:00 Socijalni rad iz perspektive korisnika Nazorova 51 II.
5. PETAK 9:00 10:30 Socijalna demografija Nazorova 51 Mala dvorana I
5. PETAK 10:30 13:30 Osnove socijalne politike (seminar) Nazorova 51 Mala dvorana III 
5. PETAK 10:30 13:30 Teorijske osnove socijalnog rada (seminar) Nazorova 51 IV.
5. PETAK 10:30 13:30 Teorijske osnove socijalnog rada (seminar) Nazorova 51 Vijećnica
5. PETAK 15:00 18:30 Teorijske osnove socijalnog rada  Nazorova 51 IV.

Raspored po grupama za predavanja, seminare i vježbe bit će objavljen na mrežnim stranicama svakog kolegija  
       


Repozitorij
Repozitorij je prazan