Raspored nastave ljetnog semestra akademske godine 2022/23.

 

Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
1. PONEDJELJAK 8:00 10:00 Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela Nazorova 51 Mala Dvorana III.
1. PONEDJELJAK 8:30 11:30 Socijalni rad s osobama s invaliditetom  Nazorova 51 I
1. PONEDJELJAK 11:45 15:00 Socijalni rad s osobama s invaliditetom (seminar) Nazorova 51 I.
1. PONEDJELJAK 16:30 20:00 Socijalni rad s osobama s invaliditetom  Nazorova 51 I.
2. UTORAK 8:30 12:00 Socijalna politika Hrvatske Nazorova 51 I.
2. UTORAK 12:00 15:00 Socijalni rad s osobama s invaliditetom (seminar) Nazorova 51 I.
2. UTORAK 16:00 19:00 Socijalni rad u virtualnom okruženju Nazorova 51 Mala dvorana III.
3. SRIJEDA 8:00 9:30 Socijalni rad i ovisnosti Nazorova 51/KB Vrapče I.
3. SRIJEDA 9:30 11:00 Socijalni rad i ovisnosti Nazorova 51/KB Vrapče I.
3. SRIJEDA 11:00 13:00 Socijalni rad i ovisnosti (vježbe) Nazorova 51/KB Vrapče I.
3. SRIJEDA 13:00 15.00 Socijalni rad i ovisnosti (vježbe) Nazorova 51/KB Vrapče I.
3. SRIJEDA 15:00 17:00 Socijalni rad i ovisnosti (vježbe) Nazorova 51/KB Vrapče I.
4. ČETVRTAK 8:00 11:15 Socijalna politika Hrvatske (seminar) Nazorova 51 I.
4. ČETVRTAK 11:30 13:00 Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada Nazorova 51 Mala Dvorana I.
4. ČETVRTAK 11:30 13:00 Siromaštvo i socijalni rad Nazorova 51 Mala Dvorana III.
4. ČETVRTAK 16:30 19:30 Socijalna politika Hrvatske  Nazorova 51 I.
5. PETAK 9:00 12:30 Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju  Nazorova 51 I.
5. PETAK 13:00 15:00 Socijalni rad i ovisnosti (vježbe) Nazorova 51 I.

Raspored po grupama za predavanja, seminare i vježbe bit će objavljen na mrežnim stranicama kolegija   

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan