Peti semestar

U petom semestru preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada studenti upisuju obvezne predmete i biraju po jedan seminar.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europska socijalna politika 5 5.0
0,0,0
INFO
Osnove savjetovanja 5 5.0
1,1,1
INFO
Osnove upravnog prava 5 6.0
0,0,0
INFO
Radno i socijalno pravo 5 5.0
0,0,0
INFO
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici 5 3.0
0,0,0
INFO
Terenska praksa iz Osnova savjetovanja 5 2.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti