Šesti semestar

U šestom semestru stručnog poreznog studija studenti upisuju obvezne predmete te biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta. Izrada diplomskog rada nosi dodatnih 15 ECTSa.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko porezno pravo 6 7.0
0,0,0
INFO
Izrada završnog rada 6 15.0
0,0,0
INFO
Organizacija porezne službe 6 5.0
0,0,0
INFO
Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
E-uprava 6 3.0
1,1,0
INFO
Javni odnosi u upravi 6 3.0
1,1,0
INFO
Pravo okoliša 6 3.0
0,0,0
INFO
Pravo socijalne sigurnosti 6 3.0
0,0,0
INFO