Prvi semestar

U prvom semestru stručnog poreznog studija studenti upisuju obvezne predmete te biraju jedan strani jezik struke.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Organizacija javne uprave u Hrvatskoj 1 6.0
0,0,0
INFO
Osnove ustavnog prava 1 4.0
0,0,0
INFO
Porezno pravo 1 8.0
0,0,0
INFO
Upravno pravo I. 1 4.0
0,0,0
INFO
Uvod u ekonomiju 1 6.0
0,0,0
INFO
Strani jezik za poreznu struku

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik za poreznu struku I. 1 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik za poreznu struku I. 1 2.0
1,1,1
INFO