Četvrti semestar

U četvrtom semestru stručnog poreznog studija studenti upisuju obvezne predmete te biraju jedan strani jezik struke.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Porez na dobit 4 8.0
1,0,0
INFO
Porez na dodanu vrijednost 4 8.0
1,0,0
INFO
Porez na dohodak 4 8.0
0,0,0
INFO
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja 4 4.0
1,0,0
INFO
Strani jezik za poreznu struku

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik za poreznu struku IV. 4 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik za poreznu struku IV. 4 2.0
1,1,1
INFO