Upis ljetnog semestra

Opće upute 

UPIS LJETNOG SEMESTRA ak. god. 2021./2022.

na Studijima Studijskog centra javne uprave i javnih financija

(preddiplomski stručni studij javna uprava, preddiplomski stručni porezni studij,
specijalistički diplomski stručni studij javna uprava)


Upute se ne odnose se na studente koji su prvi put upisali u prvu godinu studija (“brucoši”) na srpanjskom i jesenskom upisnom roku u ak. god. 2021./2022. jer su pri upisu u srpnju/rujnu upisali cijelu akademsku godinu.

Studenti ostali godina upisuju ljetni semestar. 


Način provođenja upisa

Upisi se provode u potpunosti online, putem Studomata. 

Moguće je upisati predmete samo dviju uzastopnih studijskih godina.


Rokovi

Studenti upis putem Studomata obavljaju nakon što im budu evidentirane sve ocjene sa zimskog redovitog ispitnog roka.  

Preporuka studentima koji NE izlaze na zimski redoviti ispitni rok je da upis izvrše odmah po otvaranju Studomata. 

ROK ZA UPIS JE najkasnije do 18. veljače 2022.


Redoviti studenti – PLAĆANJE ŠKOLARINE 

Redovitim studentima visina školarine određena je pri upisu akademske godine u rujnu 2022. godine. Studenti koji su tom prilikom odabrali jednokratno plaćanje podmirili su školarinu za cijelu akademsku 2021./2022. godinu. 

Redoviti studenti koji su tom prilikom odabrali opciju obročnog plaćanja školarine istu plaćaju prema dinamici i rokovima objavljenim na 
Upisi u višu godinu studija - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij (unizg.hr) 


Izvanredni studenti – PLAĆANJE ŠKOLARINE:

Cijena boda iznosi 120,00 kn (Odluka o naknadama za usluge na Pravnom fakultetu u Zagrebu za akad. god. 2021/22.).

Ukupan zbroj upisanih ECTS bodova u ljetnom semestru množi se s iznosom boda (x 120,00 kn.).

Upisnina u iznosu 300,00 NE plaća se za upis ljetnog semestra.


Jednokratno plaćanje

Ukupan zbroj upisanih ECTS bodova množi se s iznosom boda od 120,00 kn i uplaćuje kao jedinstvena uplata na račun Fakulteta.


Plaćanje u ratama

Participacija u troškovima studija može se platiti u više rata. Obračun rata će studenti izraditi sami na način da utvrde ukupan iznos koji su dužni uplatiti i nakon toga odrediti iznos rata i to na sljedeći način:

1.    Iznos troškova participacije do 3600,00 kn može se platiti u najviše tri jednake rate, koje dospijevaju:

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata  do 15. travnja 2022.
3.    Treća rata do 15. lipnja 2022.


2.    Iznos troškova participacije veći od 3601,00 kn može se platiti u najviše četiri jednake rate, koje dospijevaju:

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata  do 15. travnja 2022.
3.    Treća rata do 15. svibnja 2022.
4.    Četvrta rata do 15. lipnja 2022.


3.    Ako se student odluči za plaćanje troškova participacije u dvije rate, onda: 

1.    Prva rata pri upisu u veljači 2022.
2.    Druga rata  do 15. travnja 2022.


Plaćanje troškova participacije u ratama provodi se bez podnošenja posebne molbe plaćajući pri upisu iznose na gore navedeni način. Evidenciju obročnog plaćanja vodi Referada, a obveza studenta je podmiriti buduće rate do navedenih datuma.


Podaci za uplatu

Pravni fakultet u Zagrebu
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb

OIB: 38583303160

IBAN: HR9823600001101264729

Model: 00

Poziv na broj: oznaka studija - JMBAG studenta (primjerice: 1012-XXX)

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE     1012 - JMBAG 
PREDDIPLOMSKI STRUČNI POREZNI STUDIJ          1013 - JMBAG
SPECIJALISTIČKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE     10121- JMBAG

Bez upisanog JMBAG-a studenta potvrda se neće smatrati valjanom.

Opis plaćanja: Školarina ljetni semestar - Ime i prezime 

 

- Pravila upisa za redovite studente (.pdf)


- Pravila upisa za izvanredne studente (.pdf)


- Pravila upisa za studente specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave koji su upisali razlikovne predmete (Osnove politologije, EUP i ULJP) (.pdf)