Novosti i događanja
Informacije o svemu povezanim s ispitima

Informacije o svemu povezanim s ispitima

Krunoslav Fučkor

Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo vas da se za sva pitanja koja se tiču ispita (prijave, odjave, priznavanja i sl.) možete javiti g. Tomislavu Koščaku na e-mail adresu: tomislav.koscak@pravo.hr


Srdačno,
Frane Staničić

POZDRAVNO PISMO NOVOG PREDSTOJNIKA...

POZDRAVNO PISMO NOVOG PREDSTOJNIKA STUDIJSKOG CENTRA ZA JAVNU UPRAVU I JAVNE FINANCIJE

Sanja Storjak

Poštovane kolegice i kolege,

danas (1. listopada 2021.) preuzimam dužnost predstojnika Studijskog centra za javnu upravu i javne financije te želim svim studentima Studijskog centra, kako onima koji su se tek upisali na naš Fakultet, tako i onima koji su na višim godinama studija, poslati nekoliko poruka.

Objavljeni izvedbeni planovi za...

Objavljeni izvedbeni planovi za kolegije zimskog semestra ak. god. 2021./2022. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije

Krunoslav Fučkor

Poštovane kolegice i kolege,
na odgovarajućim mrežnim stanicama Studijskog centra objavljeni su izvedbeni planovi za sve kolegije koji se na stručnom studiju javne uprave, stručnom poreznom studiju i stručnom specijalističkom diplomskom studiju javne uprave izvode u zimskom semestru akademske godine 2021./2022. Izvedbeni planovi sadrže raspored i lokaciju održavanja nastave te važeće epidemiološke upute za odvijanje nastave. Molimo sve da se pridržavaju uputa.

O studijskom centru

O studijskom centru

Sanja Storjak

U okviru Studijskog centra za javnu upravu i javne financije izvode se dvije vrste trogodišnjih stručnih studija prvog stupnja, i to: stručni studij javne uprave i stručni porezni studij. Izvodi se i specijalistički diplomski stručni studij „Javna uprava“ u trajanju od dvije godine.

Više