O studentskom pravobranitelju

Studentska pravobraniteljica:

Ana Nera Horvat


Zamjenici studentske pravobraniteljice:

Vedrana Prašin, Ivona Mandić i Petar Mišić


e-mail: pravobranitelj.pravo@gmail.com

 

Primanje studenata u Uredu studentskog pravobranitelja (trenutno nedostupno zbog radova)

Institucija studentskog pravobranitelja je sui generis institucija, utemeljena 2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, (NN 71/07).

Prema Statutu Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, zaduženja studentskog pravobranitelja su redom sljedeća (čl. 37.):

a) prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Fakulteta; 
b) savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava; 
c) može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava; 
d) sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Fakulteta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata; 
e) sudjeluje u radu sjednica Skupštine; 
f) obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata. 

U skladu sa zakonom i Statutom, Studentski zbor Pravnog fakulteta u Zagrebu je za razdoblje 1.5.2022.-30.4.2023. studentskom pravobraniteljicom imenovao Anu Neru Horvat, studenticu 3. godine pravnog studija.

Zamjenici pomažu pravobranitelju u obavljanju dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im on povjeri. 

Ovim putem pozivamo sve studente koji smatraju da je neko njihovo pravo tijekom studija prekršeno da nam se obrate kako bismo nepravdu ispravili i spriječili njezino ponavljanje.