Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije

Predstojnik Studijskog centra: Prof. dr. sc. Frane Staničić

Telefon 01/4830 250
E-pošta: studij.jujf@pravo.hr
URL: www.pravo.unizg.hr/scjujf