Predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije

Predstojnik Studijskog centra: Prof. dr. sc. Frane Staničić

Telefon 01/4895611
E-pošta: predstojnik.scjujf@pravo.hr 
URL: www.pravo.unizg.hr/scjujf