Podaci za uplatu financijskih sredstava

Prilikom uplata naknada na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu važeći pozivi na broj se mijenjaju u jedinstveni poziv na broj za;

Stručni studij javne uprave 1012

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave 10121

Stručni porezni studij 1013

Studenti prilikom uplata svih naknada po odlukama o cijenama usluga popunjavaju slijedeće podatke:

PRIMATELJ:   PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

TRG REPUBLIKE HRVATSKE 14

10000 ZAGREB

IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

model:  HR00

poziv na broj npr.: 1012-JMBAG - za stručni studij javne uprave

                                 1013-JMBAG  - za stručni porezni studij

                                 10121–JMBAG - za specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

Što je JMBAG

JMBAG (Jedinstveni Matični Broj Akademskog Građana) jedinstveno određuje svaku osobu akademske zajednice. Važno je uočiti da je JMBAG različiti broj od JMBG-a. Za razliku od JMBG-a, JMBAG se dodjeljuje upisom u neku visokoobrazovnu ustanovu.

Ustanova koja prva evidentira akademskog građana dodjeljuje toj osobi JMBAG. Osoba zadržava nepromijenjen svoj JMBAG do kraja života, čak i prilikom upisa na drugu visokoobrazovnu ustanovu ili ako je upisana na više ustanova istovremeno.

JMBAG se sastoji od 10 znamenki, npr. na prvotno upisanim studijima Pravnog fakulteta JMBAG izgleda kao 0066xxxxxx:

·         Prve četiri znamenke JMBAG-a određuju ustanovu visoke naobrazbe koja je dodijelila taj JMBAG. Svaka ustanova visoke naobrazbe je pri Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta jednoznačno određena tim brojem.

·         Zadnjih šest brojeva je broj koji se dodjeljuje slijedno i određuje akademsku osobu unutar ustanove visoke naobrazbe. Za neke ustanove (koje već otprije imaju sličan sustav nomenklature studenata) vrijedi da se iz JMBAG-a može pročitati matični broj studenta.

JMBAG je sastavni dio broja studentske iskaznice (X-ice) i na Pravnom fakultetu u Zagrebu naljepnice sa podacima o upisanim predmetima koja se nalazi na mjestu upisa semestra.