Šesti semestar

Studenti upisuju obvezne predmete te izrađuju završni rad. Osim toga, moraju izabrati dva izborna predmeta.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Izrada završnog rada 6 9.0
0,0,0
INFO
Lokalna samouprava 6 7.0
0,0,0
INFO
Upravno postupovno pravo - vježbe 6 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
E-uprava 6 5.0
1,1,0
INFO
Javne politike u praksi 6 5.0
0,0,0
INFO
Javni odnosi u upravi 6 5.0
1,1,0
INFO
Osnove socijalne politike 6 5.0
0,0,0
INFO
Policijsko upravno pravo 6 5.0
0,0,0
INFO
Povijest hrvatske uprave 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo okoliša 6 5.0
0,0,0
INFO
Pravo socijalne sigurnosti 6 5.0
0,0,0
INFO
Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru 6 5.0
0,0,0
INFO
Upravljanje zapisima 6 5.0
0,0,0
INFO
Zemljišnoknjižno pravo 6 5.0
0,0,0
INFO