Prvi semestar

U prvom semestru preddiplomskog stručnog studija javne uprave studenti upisuju obvezne predmete te biraju jedan strani jezik struke.


Obvezni predmeti

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Nauka o javnoj upravi I. 1 7.0
0,0,0
INFO
Osnove politologije 1 7.0
0,0,0
INFO
Osnove sociologije 1 7.0
0,0,0
INFO
Uvod u teoriju prava 1 7.0
0,0,0
INFO
Strani jezik za javnu upravu

Predmeti

Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik za javnu upravu I 1 2.0
1,1,1
INFO
Njemački jezik za javnu upravu I 1 2.0
1,1,1
INFO