Zapošljivost završenih studenata javne uprave

Kod završenih studenata preddiplomskog stručnog studija javne uprave, 70,9% završenih studenata prijavilo se na Hrvatski zavod za zapošljavanje nakon diplome, od čega 64% unutar mjesec dana od završetka studija, a tek 6,9% kasnije, a dinamika nalaženja prvog posla pokazuje da, kad pogledamo sve koji završe studij javne uprave, da se oko 14% završenih studenata zaposli unutar tri mjeseca od stjecanja diplome, daljnjih 36% završenih studenata se zaposli unutar šest mjeseci, 64,5% završenih studenata se zaposli unutar godine dana, a čak 90% ih se zaposli unutar dvije godine od dana stjecanja diplome. Rezultati su pokazali na razlike u brzini pronalaženja posla po generacijama, pri čemu su osobe koje su završile studij generacije koje su završile studij u 2012. i 2013. godini imale povoljniju dinamiku nalaženja prvog posla u odnosu na druge generacije.

Dinamika nalaženja zaposlenja osoba koje su završile studij javne uprave u razdoblju od 2008. do 2013. godine, prema godinama završetka studija.