Studijski program

Preddiplomski stručni studij javne uprave (tri godine, 182 ECTS boda)

 

I. godina
I. semestar  
Nauka o javnoj upravi I. (7 ECTS)
Osnove politologije (7 ECTS)
Osnove sociologije (7 ECTS)
Uvod u teoriju prava (7 ECTS)
Strani jezik za javnu upravu I. (2 ECTS)
   
II. semestar  
Financiranje javne uprave (7 ECTS)
Nauka o javnoj upravi II. (7 ECTS)
Osnove informatike (5 ECTS)
Ustavno pravo Republike Hrvatske (9 ECTS)
Strani jezik za javnu upravu II. (2 ECTS)

 

II. godina
III. semestar  
Državna uprava (6,5 ECTS)
Europski upravni prostor i nacionalna uprava (5 ECTS)
Opće upravno pravo I. (5 ECTS)
Osnove prava društava (5 ECTS)
Uvod u građansko pravo (6,5 ECTS)
Strani jezik za javnu upravu III. (2 ECTS)
   
IV. semestar  
Obiteljsko pravo s matičarstvom (7 ECTS)
Opće upravno pravo II. (7 ECTS)
Radno i socijalno pravo (7 ECTS)
Upravljanje ljudskim potencijalima s osnovama službeničkog prava (7 ECTS)
Strani jezik za javnu upravu IV. (2 ECTS)
III. godina
V. semestar
Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula sa specifičnim predmetima koji ovise o pojedinom modulu, s tim da na svim modulima upisuju sljedeće kolegije:
Upravno postupovno pravo (7 ECTS)
Predmet modula I. (5 ECTS)
Predmet modula II. (5 ECTS)
Predmet modula III. (5 ECTS)
Informatička radionica (3 ECTS)
Vježbe iz nomotehnike (3 ECTS)
Stručna praksa (4 ECTS)
- Predmeti modula (V. semestar)
Organizacijsko-menadžerski modul Upravno-pravni modul
Uvod u javni menadžment Europsko upravno pravo
Osnove teorije organizacije Javne službe
Temeljni komparativni upravni sustavi Građevinsko upravno pravo
   
Upravno-ekonomski modul Međunarodno-upravni modul
Ekonomika poduzeća Pravo Europske unije
Višestupanjska uprava i regionalni razvoj Poredbeno ustavno pravo
Ekonomija javnog sektora Konzularno pravo
   
VI. semestar  
Lokalna samouprava (7 ECTS)
Upravno postupovno pravo – vježbe (4 ECTS)
Izborni predmet I. (5 ECTS)
Izborni predmet II. (5 ECTS)
Izrada završnog rada (9 ECTS)
   
Izborni predmeti:  
E-uprava  
Izborni sustav  
Javne politike u praksi  
Javni odnosi u upravi  
Osnove socijalne politike  
Policijsko upravno pravo  
Povijest hrvatske uprave  
Pravo okoliša  
Pravo socijalne sigurnosti  
Računovodstvo i financijsko izvještavanje u javnom sektoru  
Upravljanje zapisima  
Zemljišnoknjižno pravo