STRUČNI DIPLOMSKI STUDIJ JAVNA UPRAVA:
Obavijesti

ZA REDOVITE STUDENTE

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  prilikom upisa u više godine studija u ak. god. 2015/16., 2016/17. i 2017/18. plaćanje participacije troškova studija redovitih studenata temelji se na:

Odluci o punoj subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./16., 2016./2017. i 2017./2018 (NN 83/2015)

Pravilima participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima - primjenjuju se u skladu s odlukom Vlade RH o punoj subvenciji participacije (NN 83/2015)

Tumačenje Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu

Pravilniku o studiju 

Odluci o naknadama za usluge u akademskoj 2019/2020. godini

Plaćanja participacije troškova studija oslobođeni su (plaćaju samo upisninu):

  1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova.
  2. Studenti s utvrđenim invaliditetom višim od 60 posto, ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 30 ECTS bodova.
  3. Studenti koji su redovito (svake godine) ostvarili uvjete za upis više godine studija te ako u vrijeme upisa u višu godinu studija prosjek njegovih ocjena iz ispita koje je položio od početka studija iznosi najmanje 3,5 (aritmetički ili težinski prosjek – koji je u konkretnom slučaju povoljniji za studenta).
  4. Student koji prima stalnu novčanu pomoć upisuje više godinu studija bez plaćanja participacije sve dok redovito ostvaruje uvjete za upis više godine studija bez obzira na prosjek ocjena.

Participaciju troškova studija prema toč. 12.  Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomskim, integriranim i stručnim studijima (od 13. ožujka 2013.) plaćaju (uvećano za upisninu):

  1. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili 30-54 ECTS bodova plaćaju 120 kuna po svakom ECTS bodu koji nisu položili u prethodnoj akademskoj godini.
  2. Studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini  ostvarili manje od 30 ECTS bodova plaćaju participaciju školarine u iznosu od 7.200,00 kuna.

Participacija školarine za redovite studente plaća se u pravilu jednokratno prilikom upisa u zimski semestar akademske godine.

Iznimno redoviti studenti koji plaćaju maksimalni iznos participacije školarine od 7.200 kuna plaćaju participaciju školarine u dva obroka – prvi od 3.900,00 kn prilikom upisa u zimski semestar, a drugi od 3.600,00 kn do 16. prosinca 2019.

PRAVILA O PLAĆANJU PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA ZA IZVANREDNE STUDENTE, KAO I CIJENA ECTS BODA, OSTAJE NEIZMIJENJENA U ODNOSU NA DO SADA VAŽEĆI SUSTAV. 

Popis obavijesti