Treći semestar

Studenti upisuju jedan od ponuđenih modula u trećem semestru. Teorija organizacije, Organizacijski razvoj i Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija nalaze se u sklopu svakog modula, ali ostala tri predmeta odnose se na specifični modul.


Modul A: Državna uprava

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija 3 5.0
0,0,0
INFO
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave 3 5.0
0,0,0
INFO
Organizacijski razvoj 3 5.0
0,0,0
INFO
Prekršajno pravo 3 5.0
0,0,0
INFO
Suvremene upravne doktrine 3 5.0
0,0,0
INFO
Teorija organizacije 3 5.0
0,0,0
INFO
Modul B: Lokalna samouprava

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Lokalne javne službe 3 5.0
0,0,0
INFO
Lokalni i regionalni razvoj 3 5.0
0,0,0
INFO
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija 3 5.0
0,0,0
INFO
Organizacijski razvoj 3 5.0
0,0,0
INFO
Teorija organizacije 3 5.0
0,0,0
INFO
Upravljanje decentralizacijom 3 5.0
0,0,0
INFO