STUDIJSKI PROGRAM:
Studijski program

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave (4 semestra – 120 ECTS bodova)

 

I. godina
I. semestar  
Javni menadžment (5 ECTS)
Komparativna javna uprava (5 ECTS)
Sociologija javne uprave (5 ECTS)
Sudska kontrola uprave (5 ECTS)
Seminar I. (4 ECTS)
Izborni predmet I. (3 ECTS)
Izborni predmet II. (3 ECTS)
   
Izborni predmeti I. semestra:  
Upravljanje gradovima i urbanim razvojem  
Javna nabava  
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi  
Ljudska prava  
Migracije, azil i stranci  
Psihologija u javnoj upravi  
Socijalna politika hrvatske  
   
II. semestar  
Javne politike u Hrvatskoj (5 ECTS)
Službeničko pravo (5 ECTS)
Javno-privatno partnerstvo (5 ECTS)
Komparativni politički sustavi (5 ECTS)
Izborni predmet I. (3 ECTS)
Izborni predmet II. (3 ECTS)
Seminar II. (4 ECTS)
   
Izborni predmeti II. semestra:  
Europsko antidiskriminacijsko pravo  
Financiranje velikih gradova  
Informacijski servisi suvremene javne uprave  
Odnosi uprave s građanima  
Pravni aspekti upravljanja informacijama  
Socijalno pravo  
Civilno društvo i javna uprava  
Nacionalne manjine i javna uprava  
Strani jezik za javnu upravu (engleski, njemački)  

 

II. godina
III. semestar  
Studenti u III. semestru upisuju jedan od ponuđenih modula (državna uprava, lokalna samouprava) sa specifičnim predmetima koji ovise o pojedinom modulu, s tim da na svim modulima upisuju sljedeće kolegije:  
Teorija organizacije (5 ECTS)
Organizacijski razvoj (5 ECTS)
Međunarodni odnosi, vanjska politika i diplomacija (5 ECTS)
Predmet modula I. (5 ECTS)
Predmet modula II. (5 ECTS)
Predmet modula III. (5 ECTS)
   
Modul A: DRŽAVNA UPRAVA  
Modernizacija i europeizacija hrvatske uprave  
Suvremene upravne doktrine  
Prekršajno pravo  
   
Modul B: LOKALNA SAMOUPRAVA  
Upravljanje decentralizacijom  
Lokalne javne službe  
Lokalni i regionalni razvoj  
   
IV. semestar  
Etika javne službe (5 ECTS)
Projektni menadžment (5 ECTS)
Regulacijski menadžment (5 ECTS)
Završni rad (15 ECTS)