PRVI SEMESTAR:
Prvi semestar

U prvom semestru specijalističkog diplomskog studija javne uprave studenti upisuju obvezne predmete, dva izborna predmeta i po jedan seminar između četiri obvezna nastavna predmeta.


Obvezni predmeti

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Javni menadžment 1 5.0
0,0,0
INFO
Komparativna javna uprava 1 5.0
0,0,0
INFO
Sociologija javne uprave 1 5.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave 1 5.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Javni menadžment - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Komparativna javna uprava - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Sociologija javne uprave - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Sudska kontrola uprave - seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmeti

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Civilno društvo i javna uprava 1 3.0
0,0,0
INFO
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u javnoj upravi 1 3.0
0,0,0
INFO
Javna nabava 1 3.0
0,0,0
INFO
Migracije, azil i stranci 1 3.0
0,0,0
INFO
Psihologija u javnoj upravi 1 3.0
0,0,0
INFO
Socijalna politika Hrvatske 1 3.0
0,0,0
INFO
Upravljanje gradovima i urbanim razvojem 1 3.0
0,0,0
INFO