DRUGI SEMESTAR:
Drugi semestar

U drugom semestru specijalističkog diplomskog studija javne uprave studenti upisuju obvezne predmete, dva izborna predmeta i po jedan seminar između četiri obvezna nastavna predmeta.


Obvezni predmeti

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Javne politike u Hrvatskoj 2 5.0
0,0,0
INFO
Javno-privatno partnerstvo 2 5.0
0,0,0
INFO
Komparativni politički sustavi 2 5.0
0,0,0
INFO
Službeničko pravo 2 5.0
0,0,0
INFO
Seminar

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Javne politike u Hrvatskoj - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Javno-privatno partnerstvo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Komparativni politički sustavi - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Službeničko pravo - seminar 2 4.0
0,0,0
INFO
Izborni predmeti

Predmeti

Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Engleski jezik za javnu upravu 2 3.0
1,1,1
INFO
Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije 2 3.0
0,0,0
INFO
Financiranje velikih gradova 2 3.0
0,0,0
INFO
Informacijski servisi suvremene javne uprave 2 3.0
0,0,0
INFO
Nacionalne manjine i javna uprava 2 3.0
1,0,0
INFO
Njemački jezik za javnu upravu 2 3.0
1,1,1
INFO
Odnosi uprave s građanima 2 3.0
0,0,0
INFO
Pravni aspekti upravljanja informacijama 2 3.0
1,1,0
INFO
Socijalno pravo 2 3.0
0,0,0
INFO