Seminarski rad

Seminaristi mogu za izradu seminarskog rada ili seminarskog referata izabrati sljedeće seminarske teme:

1. Razdoblje 1790-1848. godine u Hrvatskoj i europsko okruženje

2. Razvoj ideja o građanskim pravima u Hrvatskoj do 1848. godine

3. Zbivanja 1848. godine i Zahtijevanja naroda

4. Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji

5. Hrvatski sabor 1861. godine (analiza saborskoga poslovnika)

6. Hrvatsko-ugarska nagodba

7. Pravna država - pojmovne i povijesne odrednice, institucionalni modeli

8. Modernizacije institucija u razdoblju bana Ivana Mažuranića i europsko okruženje: glavne odrednice

9. Ministarska odgovornost (odgovornost bana) u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1868-1918. godine

10. Hrvatska zavičajnost i problem hrvatskog i ugarskog državljanstva

11. Izgradnja moderne uprave u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine

12. Dioba sudstva i uprave i neovisnost sudstva u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1873-1918. godine

13. Porotna sudbenost u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine

14. Sloboda tiska u Hrvatskoj i Slavoniji i europsko okruženje 1848-1918. godine

15. Pravo na javno okupljanje i pravo udruživanja u Hrvatskoj i Slavoniji i europsko okruženje 1848- 1918.

16. Jednakopravnost vjera u Austriji, Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine

17. Utjelovljenje Vojne krajine Hrvatskoj i Slavoniji 1871-1881. godine

18. Sudstvo i uprava u doba bana Khuena Hedervarya

19. Izborno zakonodavstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine

20. Opći građanski zakonik – osnovna obilježja, uvođenje, posebnost razvoja

21. Državnopravni položaj i institucije vlasti Rijeke u nagodbenom razdoblju

22. Državnopravni položaj Dalmacije i institucije vlasti 1861-1918. godine

23. Državnopravni položaj Istre i institucije vlasti 1861-1918. godine

24. Razvoj odvjetništva u Hrvatskoj 1848-1918. godine

25. Progon vještica u Hrvatskoj

26. Kazneno pravo u Hrvatskoj i Slavoniji nakon 1852. godine

27. Kazneni postupak u Hrvatskoj i Slavoniji do 1853. godine

28. Kazneni postupak u Hrvatskoj i Slavoniji nakon 1853. godine

29. Ustavno sudovanje u hrvatskoj pravnoj tradiciji

30. Način odlučivanja u federaciji prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine

31. Organizacija vlasti prema Ustavu SFRJ i Ustavu SRH iz 1974. godine

32. Pravo na samoodređenje u jugoslavenskom i hrvatskom ustavnom poretku

33. Liberalizacija političkog sustava u Jugoslaviji i ustavni amandmani 1967-1971. godine

34. Položaj republika i pokrajina prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine


Repozitorij