Povijest hrvatske uprave

  

Status predmeta: Izborni predmet; 3 ECTS; 15 sati predavanja.

 

Predavač: Prof. dr. sc. Dalibor Čepulo

 

Sadržaj. 1. Suvremena upravna organizacija i tradicijske odrednice: kontinuitet i diskontinuitet. Glavni upravni modeli u Europi: Engleska, Francuska, Njemačka. Razvoj uprave u hrvatskom okruženju: Austrija, Ugarska, Venecija, Srbija. 2. Upravna organizacija na području Hrvatske u srednjem vijeku: središnja vlast, županije, gradovi; dalmatinski gradovi; Dubrovačka Republika. 3. Razvoj uprave u Hrvatskoj i Slavoniji u pred-modernizacijskom razdoblju: upravne reforme Marije Terezije i Josipa II: kraljevinsko vijeće, okružja i gradovi, počeci upravne naobrazbe. 4.1. Formiranje moderne hrvatske uprave: Bachov apsolutizam i modernizacija uprave; modernizacija uprave u autonomnom okviru 1868-1918. 4.2. Uprava na područjima pod austrijskom i ugarskom vlašću do 1918: Rijeka; Vojna krajina; Dalmacija, Istra. 5. Organizacija uprave u razdoblju prve jugoslavenske države (1918-41); Banovina Hrvatska. 6. Uprava na hrvatskom području 1941-45: NDH; uprava u okviru antifašističkog pokreta (AVNOJ, ZAVNOH, NOO-i). 7. Hrvatska uprava u jugoslavenskoj državi 1945-90. Režim partije i države i organizacija uprave; samoupravljanje i organizacija uprave; položaj Hrvatske u federaciji; organizacija uprave u Hrvatskoj.  

 

Literatura. Beuc, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Zagreb, 1985, 181-223, 249-305,  Pusić, Eugen. Hrvatska središnja državna uprava i usporedni upravni sustavi. Zagreb, 1997, 137-181.

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan