Obavijesti
Pismeni ispit na ispitnom roku 27. lipnja 2022. bit će održan online u sustavu Merlin po dosadašnjim pravilima.   Počevši od ispitnog roka 12. srpnja 2022. pismeni ispiti će se održavati UŽIVO. Pismeni ispit UŽIVO trajat će ukupno 60 minuta kroz koje se vrijeme ispunjava test i piše esej. Test i esej se predaju zajedno po isteku 60 minuta, a studenti sami biraju redoslijed i vrijeme koje će posvetiti ispunjavanju testa i pisanju eseja. Sva ostala pravila ostaju neizmijenjena pa se tako kod zadaća kod kojih ne bude postignuta pozitivna ocjena iz testa (najmanje 13 bodova) esej neće ocjenjivati, a student može pristupiti usmenom ispitu samo ako je dobio pozitivnu ocjenu testa i pozitivnu ocjenu eseja.