Seminarski rad

Seminaristi mogu za izradu seminarskog rada ili seminarskog referata u ak. god. 2018/19. izabrati sljedeće seminarske teme:
 

1. Razdoblje 1790-1848. godine u Hrvatskoj i europsko okruženje
2. Razvoj ideja o građanskim pravima u Hrvatskoj do 1848. godine 
3. Zbivanja 1848. godine i Zahtijevanja naroda
4. Bachov apsolutizam i modernizacija u Hrvatskoj i Slavoniji
5. Hrvatski sabor 1861. godine (analiza saborskoga poslovnika)
6. Hrvatsko-ugarska nagodba
7. Pravna država - pojmovne i povijesne odrednice, institucionalni modeli
8. Modernizacije institucija u razdoblju bana Ivana Mažuranića i europsko okruženje: glavne odrednice
9. Ministarska odgovornost (odgovornost bana) u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1868-1918. godine
10. Hrvatska zavičajnost i problem hrvatskog i ugarskog državljanstva
11. Izgradnja moderne uprave u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine
12. Dioba sudstva i uprave i neovisnost sudstva u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1873-1918. godine
13. Porotna sudbenost u Europi i Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine
14. Sloboda tiska u Hrvatskoj i Slavoniji i europsko okruženje 1848-1918. godine
15. Pravo na javno okupljanje i pravo udruživanja u Hrvatskoj i Slavoniji i europsko okruženje 1848-1918. 
16. Jednakopravnost vjera u Austriji, Ugarskoj, Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine 
17. Utjelovljenje Vojne krajine Hrvatskoj i Slavoniji 1871-1881. godine
18. Sudstvo i uprava u doba bana Khuena Hedervarya
19. Izborno zakonodavstvo u Hrvatskoj i Slavoniji 1848-1918. godine 
20. Opći građanski zakonik – osnovna obilježja, uvođenje, posebnost razvoja
21. Državnopravni položaj i institucije vlasti Rijeke u nagodbenom razdoblju
22. Državnopravni položaj Dalmacije i institucije vlasti 1861-1918. godine
23. Državnopravni položaj Istre i institucije vlasti 1861-1918. godine
24. Razvoj odvjetništva u Hrvatskoj 1848-1918. godine 
25. Progon vještica u Hrvatskoj
26. Kazneno pravo u Hrvatskoj i Slavoniji nakon 1852. godine
27. Kazneni postupak u Hrvatskoj i Slavoniji do 1853. godine
28. Kazneni postupak u Hrvatskoj i Slavoniji nakon 1853. godine
29. Ustavno sudovanje u hrvatskoj pravnoj tradiciji
30. Način odlučivanja u federaciji prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine
31. Organizacija vlasti prema Ustavu SFRJ i Ustavu SRH iz 1974. godine
32. Pravo na samoodređenje u jugoslavenskom i hrvatskom ustavnom poretku
33. Liberalizacija političkog sustava u Jugoslaviji i ustavni amandmani 1967-1971. godine
34. Položaj republika i pokrajina prema Ustavu SFRJ iz 1974. godine

 


Repozitorij