O PREDMETU:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
O predmetu

Predmet Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu treba studentima općenito:

a) omogućiti razumijevanje razvoja hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture kao posebnog dijela odgovarajućih procesa u Europi, b) dati uvid u glavna obilježja razvoja onih europskih država i pravnih sustava koji su bili od značaja za oblikovanje modernog hrvatskog pravnog sustava, a i danas imaju svoju posrednu važnost, c) ukazati na posebnosti razvoja Hrvatske kao «male» nacionalne autonomije d) na temelju svega toga omogućiti razumijevanje dubljih uvjetovanosti suvremenog hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture i ograničenja koja iz toga proizlaze, uključujući pitanja integracije u EU i harmonizacije sa europskim pravom odnosno funkcioniranja kao dijela EU.

Predmet Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu treba studentima posebno:

a) prikazati pravne sustave kao konkretnu složenu i međusobno povezanu cjelinu, b) omogućiti dublje razumijevanje pojedinih pravnih instituta i načela u povezanosti sa njihovim okruženjem, c) usmjeriti studente da smisao i svrhu pravnih instituta tumače s obzirom na društveno okruženje, a ne odvojeno od njega, i time potaći studente na odgovarajući način razmišljanja kod izučavanja pozitivnog prava i u pravnoj praksi, d) usmjeriti studente da pravo doživljavaju u razvojnoj dimenziji i potaći njihov kritički odnos prema suvremenom pravnom sustavu, e) uvoditi studente u konkretno pravno razmišljanje putem obrade jednostavnijih pravnih propisa te, koliko je to moguće, putem obrade jednostavnijih slučajeva iz pravne prakse na seminaru. 

Predmet je neposredno komplementaran sa predmetima prve godine studija Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugih hrvatskih pravnih fakulteta Opća povijest prava i države, Rimsko pravo i Teorija države i prava, a djelomično i sa predmetom Sociologija. Predstavlja povijesni uvod i daje osnovu za dublje i cjelovitije razumijevanje svih pozitivnopravnih predmeta, a napose predmeta Ustavno pravo, Upravno pravo, Kazneno pravo, Kazneno postupovno pravo, Građansko pravo, Građansko postupovno pravo kao i predmeta Obiteljsko pravo, Međunarodno pravo, Financijsko pravo i financijska znanost, Upravna znanost, Trgovačko pravo, Pravo društava, Međunarodno privatno pravo, Pomorsko pravo i Radno i socijalno pravo. Predmet predstavlja i prvu i najširu osnovu na koju se može nadovezati produbljenije, kritičko i specijalizirano izučavanje pojedinih tema na doktorskom studiju. Produbljeno razumijevanje pravnog razvoja je i osnova za cjeloživotno obrazovanje studenata u okolnostima trajne i brze izmjene oblika i sadržaja pravne regulative. Predmet je otvoren i prema gostujućim studentima prava iz inozemstva koji žele upoznati obilježja i korijene hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture.