ISPIT:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
O ispitu

Ispit iz predmeta Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

 

Pismeni ispit se provodi uživo te se sastoji od dvaju dijelova: testa i eseja. Pismeni ispit se piše 60 minuta, a studenti sami biraju redoslijed i vrijeme koje će posvetiti ispunjavanju testa i pisanju eseja.

 

Test se sastoji od 25 pitanja. Pitanja u testu su koncipirana kroz model odgovora: a) više ponuđenih odgovora po pitanju pri čemu student treba označiti sve točne odgovore kako bi dobio 1 bod (20 pitanja); b) točno/netočno – ocjena ponuđene tvrdnje (5 pitanja). Svako pitanje nosi 1 bod pri čemu je na testu moguće ostvariti najviše 25 bodova. Na testu je potrebno ostvariti najmanje  13 bodova.

 

Esej se sastoji od jedne složene teme. Traženi odgovor ne podrazumijeva puku reprodukciju ispitnog gradiva već se osobito ocjenjuje razumijevanje gradiva kao i sposobnost logičkog strukturiranja teksta kao i opća te pravnička pismenost studenata. Odgovor se piše punim rečenicama, ne u natuknicama te bez korištenja neuobičajenih kratica i fraza. Esej nosi najviše 20 bodova, a za uspješno napisan esej potrebno je ostvariti najmanje 10 bodova. Esej se neće ocjenjivati ako student ne postigne minimum bodova na testu (13 bodova).

 

Ocjena na pismenom ispitu je rezultat uspjeha ostvarenog na testu i eseju. Pismeni ispit se smatra položenim s ostvarenih najmanje 23 boda (13+10) od ukupnih 45 bodova (25+20).

Bodovi i ocjena na pismenom ispitu:

23-28 (dovoljan)

29-34 (dobar)

35-40 (vrlo dobar)

41-45 (odličan)

 

Usmeni ispit se provodi uživo. Za izlazak na usmeni ispit potrebno je položiti test i esej. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita biti će objavljena u sklopu obavijesti u sustavu Merlin, o čemu će studenti dobiti mail.

Završna ocjena na ispitu je rezultat uspjeha ostvarenog na pismenom i usmenom ispitu.

Uvid u negativni pismeni ispit omogućit će se u vremenu konzultacija.

 

Studenti koji su ispit prijavili putem studomata ne mogu odustati od ispita te su dužni ispit odjaviti ukoliko ne žele prostupiti ispitu.