KONTROLNA PITANJA:
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu (predmet)
Kontrolna pitanja

Kao pomoć za pripremu ispita i bolje razumijevanje ispitne materije sadržane u knjizi D. Čepulo, Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu. Od srednjeg vijeka do suvremenog doba, Zagreb, 2012., pripremili smo kontrolna pitanja.

Pitanja su razvrstana po poglavljima te se nalaze u priloženom repozitoriju,


Repozitorij